over het hakken van letters in steen.....

‘The main object of cutting words into slate, or other hard materials, is that they should last.’

(David Kindersley)


over de functie van een grafsteen......

.....en je kijkt naar een steen met een naam erop en je weet waarvoor je bent gekomen, die steen zal je verdriet opnemen, die kan er tegen, die is er voor gemaakt.......

(Wim Boevink)


over de functie van een monument.....

I am the monument

I remember

So that you can go home and sleep

(Gérard Wajcman)


over herinneren........

Wat telt bij het koesteren van herinneringen, is niet het resultaat maar de liefde en aandacht van de poging.

(Douwe Draaisma)


over teksten in steen.....

Letterlijk betekent lapidair 'in steen gehouwen'. Het woord is aan het gelijkbetekenende Franse lapidaire ontleend en gaat uiteindelijk terug op het Latijnse lapidarius 'betreffende steen, stenen, steen-', een afleiding van lapis 'steen'.

In figuurlijke zin betekent zowel het Franse lapidaire als het Nederlandse lapidair 'zoals past bij in steen gehouwen teksten of inscripties', oftewel 'kort en kernachtig'.


(bron: woordenboek Nederlandse taal)

overdenkingen bij gedenkbeelden